Vzpoura 2/2

31. prosinec 2013 | 08.01 |

Když se škola vyprázdnila, seběhli Nika s Jakubem do tělocvičny. Je to asi o půlku větší hala, než jejich bývalá skrýš. Otevřely zadní vchod, kde už čekala Alex s upíry z jejich klanu. S těmi, kteří Nikol zůstali věrní. Všichni se pozastavovali nad Jakubem, ale nic neřekli. Když se všichni shromáždili, Jakub pozamykal všechny dveře vedoucí do tělocvičny. Nikol netušila, jak ke klíčům přišel, ale usoudila, že bude lepší se neptat. "Posedejte si. Pokud možno do prvních řad, ať všichni dobře slyšíte." Vyzvala svoji skupinu Nikoleta. "Alex a Jakub zůstanou u mě." Alex se otočila a tázavým pohledem pohlédla na svoji sestru. Chytla Jakuba za rukáv a táhla ho, proti jeho vůli za sebou k Nikol. Ta počkala, až se všichni usadí. Sama zůstala stát. Její skupinka si sedla do první řady laviček, Alex a Jakub se postavili po jejím boku, každý z jedné strany. Když se všichni utišili, začala mluvit. "Přátelé, ze všeho nejdřív vám chci poděkovat, že jste mi zůstali věrní. Klan Fortis nezanikl, jak se mylně domnívá můj bratr. Z našeho silného klanu se jen stal jeden menší. Ten Danielův. Říká si teď Danové, jak vám jistě neuniklo, ale to neznamená, že původní klan už neexistuje. Vlastně nám Daniel prokázal laskavost. Očistil náš klan od neloajálních jedinců. Zůstali jsme jen my. My, kteří ctíme tradice, my kteří své postavení znovu dobijeme. Zase budeme na vrcholu. Avšak k tomu, abychom se mohli odrazit ode dna, na dno musíme teprve dopadnout. Budou to krušné chvíle, ale o to hezčí pak bude odraz ode dna. O to hezčí pak bude stát znovu na výsluní. A my to dokážeme. Jsme silní. Jsme Fortis!" po těch slovech se Nikol odmlčela a dala průchod emocím svých členů. Když se po nějaké době uklidnili, Nikol pokračovala. "Nastanou tady změny. Některým se možná budou líbit, některým ne. Ze všeho nejdřív, obnovím Řady, avšak vaše postavení nebude závislé na tom, jak dlouho jste členy, nebo jestli jste děti, nebo snad lidé. Vaše postavení bude záležet na tom, jak jste prospěšní. Ten, kdo zradí, nebo neuposlechne mé příkazy, ten o řadu klesne. A ten kdo udělá správnou věc, ten kdo udělá něco, co nemusel, o řadu stoupne. Své postavení si musíte zasloužit a ne je jen získat." Nikol opět počkala, až se zklidní šum, který při jejich slovech nastal. Přitom sledovala reakce všech a snažila se odhadnout, s kým by mohli být případné problémy. Děti měli samozřejmě radost, že jsou na stejné úrovni, jako leckterý starší. Ti se na druhou stranu obývali o jejich bezpečnost. Snad i právem, ale na to teď nebyl čas. Musí zabrat všichni stejně. Když jejich štěbetání trvalo déle, než se Nikol zamlouvalo, zdvihla ruku a to je umlčelo. Ukázala na Jakuba. "Všichni jste se divili, co tady a dělá a kdo to vlastně je.

Máte pravdu, je to člověk. Ale to on mi pomohl. On sám mi nabídl krev, i když jsem ho varovala. To on se rozhodl nám pomoct. Proto budu velice ráda, když ho přijmete do našeho klanu. Může nám být víc, než prospěšný, než si myslíte. Vím, že nám bude prospěšný. Naučíme ho všemu, co potřebuje vědět, aby se mohl bezpečně pohybovat mezi námi. Naučíme ho odolávat, naučíme ho bít se. Bude to potřebovat." Podívala se na Alex. "Moje sestra se nabídla, že mi s Jakubem pomůže. Chce se přidat ještě někdo, nehledě na věku, nebo zkušenostech? Může pomoct kdokoliv." Po chvilce se přihlásil dvanáctiletý Max. "Mohli by jsme ho s holkami naučit základy boje. A on nám na oplátku s úlohami do školy." Jakub se usmál. "To je fér." Po dětech se začali hlásit i druzí, každý s nějakým nápadem. Jednoho napadlo seznámit ho s upíří kulturou, druhý se rozhodl sehnat mu nějaké proti upíří věci. Rozhodnutí Nikol nechávala na Kubovi, ale přece jenom jeden nápad zatrhla hned. "Učit odolávat ho budu jenom já. Jsi hodná, ale když už ho bude někdo vysávat, takto budu já. Není to o tom, že bych vám nevěřila, ale nikdo se na Jakuba nepodívá na delší dobu než tří sekund." Všichni poslušně přikyvovali. Když byl vyřešený Jakub, Nikoleta pokračovala. "Jsme oslabení. Daniel nás oslabil. Oslabil mě, přestože jsem se krmila víc, než kdokoliv z vás. Musíte být opatrní a vyhýbat se jak jemu, tak jeho kumpánům. Upřímně mě mrzí, že jsme ztratili i Terezu. A proto apeluji na vás ostatních: nenechte se zlákat, držte při sobě a každý střed s jeho skupinou mi okamžitě oznamte, i kdyby to mělo být ve dvě v noci. Chci vědět, co se děje. Každé podezření, že jeden z našich řad přechází k němu, mi oznamte. Všechno, co se dozvíte v ulicích, chci vědět. Všechno, co se dozvíme, bude důležité pro další kroky, které podnikneme. Snažte se dívat po nových projevených a okamžitě mi je hlaste. Potřebujeme co nejvíce členů. Pokud získáme projeveného dřív, než oni, bude to pro nás jenom dobré. A pro něj jenom špatné." Jakub zdvihl ruku. "Promiň, ale co jsou to projevení?" Alex na něj hodila varovný pohled, ale Nikol ji zastavila. "V pořádku, Alex. Je dobře, že se ptáš, když něčemu nerozumíš. Předejde se tím plno problémům. To platí i pro vás ostatní." Přejela pohledem svůj klan. Pak se vrátila ke Kubovi. "Projevený znamená, že začíná cítit, že je jiný, jak ostatní. Obyčejně je alespoň jeden z rodičů upír, ale jsou i případy, kdy jsou oba rodiče lidé a dítě upír. Daniel jim říká nečistí, ale to je blbost. Mají stejné schopnosti, jako ostatní." Jakub kývne, že chápe. Pak Nikol pokračuje. "Abych to nějak zakončila. Jak jsem řekla, Řady ode dneška mají jiný význam. Věřím, že chápete podstatu této změny. Také věřím, že mi zůstanete věrní. Právě teď se všichni nacházíte ve třetí Řadě. Jsou dvě řady nad vámi a dvě pod vámi. Je jen na vás, kde skončíte. Tímto prohlašuji klan Fortis za nový klan. Starý klan už není. Teď jsou dva nové klany. První z nich jsou Danové. A ten druhý, je náš klan. Klan Fortis! Nevzdáme se, jen proto, že se nám právě nedaří. Boj Danové možná vyhráli, ale válku vyhrajeme my!" Všichni začali jásat a postupně se všichni uklidňovali a poklekali před Nikol. Všichni do jednoho. Byl to krásný pocit mít svůj klan pohromadě. Ale teď není čas na oslavy. Teď je čas připravit se na válku.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře